Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

apprehends

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của apprehend

Chia động từSửa đổi