Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

abandons

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của abandon

Chia động từSửa đổi