Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

abandons

  1. Động từ abandon chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi