Writing star.svg

Từ trong ngày   8 tháng 12
thế giới danh từ
  1. Tổng thể nói chung những gì tồn tại; thường dùng để chỉ tổng quát những sự vật vật chấthiện tượng tồn tại bên ngoàiđộc lập với ý thức, nói trong mối quan hệ với nhận thức của con người.