Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+9069, 適
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9069

[U+9068]
CJK Unified Ideographs
[U+906A]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Chăn lông vịt, chăn bông.
  2. (Như) Joust.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

đích, thếch, thách, địch, trích, thích

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗïk˧˥ tʰəjk˧˥ tʰajk˧˥ ɗḭ̈ʔk˨˩ ʨïk˧˥ tʰïk˧˥ɗḭ̈t˩˧ tʰḛt˩˧ tʰa̰t˩˧ ɗḭ̈t˨˨ tʂḭ̈t˩˧ tʰḭ̈t˩˧ɗɨt˧˥ tʰəːt˧˥ tʰat˧˥ ɗɨt˨˩˨ tʂɨt˧˥ tʰɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïk˩˩ tʰek˩˩ tʰajk˩˩ ɗïk˨˨ tʂïk˩˩ tʰïk˩˩ɗïk˩˩ tʰek˩˩ tʰajk˩˩ ɗḭ̈k˨˨ tʂïk˩˩ tʰïk˩˩ɗḭ̈k˩˧ tʰḛk˩˧ tʰa̰jk˩˧ ɗḭ̈k˨˨ tʂḭ̈k˩˧ tʰḭ̈k˩˧