Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəjk˧˥tʰḛt˩˧tʰəːt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰek˩˩tʰḛk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

thếch

  1. Nói ngả màu trắngxấu đi.
    Mốc thếch.
    Bạc thếch.

Dịch sửa

Tham khảo sửa