Tiếng Albani sửa

Danh từ sửa

shi

  1. Cơn mưa.

Tiếng Đông Hương sửa

Danh từ sửa

shi

  1. hướng tây.