Tiếng Albani

sửa

Danh từ

sửa

shi

  1. Cơn mưa.

Tiếng Đông Hương

sửa

Danh từ

sửa

shi

  1. hướng tây.