Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ˈθɑʊ.zᵊnd/
  Hoa Kỳ

Tính từ Sửa đổi

thousand /ˈθɑʊ.zᵊnd/

  1. Nghìn.

Danh từ Sửa đổi

thousand /ˈθɑʊ.zᵊnd/

  1. Số một nghìn, một nghìn.
  2. Rất nhiều, hàng nghìn.
    thousands of people — hàng nghìn người
    a thousand thanks — cảm ơn rất nhiều
    a thousand pardons (apologies) — xin lỗi rất nhiều

Thành ngữ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi