Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

(bi)

  1. mưa
    • 밖에 가 와요.
    Bakk-e biga wayo.
    Ngoài kia, mưa đang rơi.