Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

облекать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: облечь)

 1. (В Т) (окружать чем-либо) bao phủ, bao bọc, bao trùm, phủ kín.
  облекать что-л. тайной — bao phủ (bao trùm) cái gì trong tấm màn bí mật
 2. (В) (выражать, воплощать) thể hiện, biểu hiện, biểu.
  облекать мысли словами, в слова — biểu lộ (thể hiện) những ý nghĩ bằng lời
 3. (В Т) (наделать) trao cho, phú cho, ủy thác, phó thác cho.
  облекать кого-л. полномочиями — trao toàn quyền cho ai, ủy quyền cho ai
  облечь кого-л. доверием — ủy quyền cho ai

Tham khảoSửa đổi