Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ fṵ˧˩˧ɓaːw˧˥ fu˧˩˨ɓaːw˧˧ fu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ fu˧˩ɓaːw˧˥˧ fṵʔ˧˩

Động từ sửa

bao phủ

  1. Bao bọcphủ kín ở trên bề mặt.
    Bóng đêm bao phủ.
    Bầu không khí nặng nề bao phủ.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Bao phủ, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam