Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ fṵ˧˩˧ɓaːw˧˥ fu˧˩˨ɓaːw˧˧ fu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ fu˧˩ɓaːw˧˥˧ fṵʔ˧˩

Tính từSửa đổi

bao phủ

  1. (Láy) Xem bao quanh.
  2. (Láy) Xem bao bọc.