Tiếng LitvaSửa đổi

Danh từSửa đổi

žõdis  (số nhiều žõdžiaibiến trọng âm thứ 2

  1. Từ.