Tiếng Litva sửa

Danh từ sửa

žõdis  (số nhiều žõdžiaibiến trọng âm thứ 2

  1. Từ.