Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ đồng âmSửa đổi

Thán từSửa đổi

yo!

 1. (Từ lóng) Chào!
  Yo Paulie! How's it going?
 2. (Từ lóng) Này!
  Yo, check this out!
 3. (Từ lóng; quân sự) Đây (nói có mặt)!
  Trung sĩ: Smith?
  Lính trơn Smith: Yo!

Đồng nghĩaSửa đổi

chào
này

Đại từ nhân xưngSửa đổi

yo gch

 1. (Được đề nghị) , anh ấy, ông ấy.

Tiếng AmuzgoSửa đổi

Giới từSửa đổi

yo

 1. Với.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh eo, từ ego, từ tiếng Hy Lạp εγώ (egó), từ tiếng Ấn-Âu nguyên thủy *keǵóm, từ *eǵHóm.

Đại từ nhân xưngSửa đổi

yo chủ cách

 1. Tôi, ta, tao, tớ.
  Yo soy estudiante.

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

el yo

 1. (Phân tâm học) Khái niệm "cái tôi" của Sigmund Freud.

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi