Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

witnesses

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của witness

Chia động từSửa đổi