Tiếng Hà LanSửa đổi

Đại từSửa đổi

je

  1. Đại từ ngôi thứ hai số ít, dạng rút gọn của jij.
  2. Đại từ ngôi thứ hai số ít dạng bổ ngữ, dạng rút gọn của jou.
  3. Đại từ ngôi thứ hai số ít dạng sở hữu, dạng rút gọn của jouw.