Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiə̰ʔm˨˩ vṵʔ˨˩ɲiə̰m˨˨ jṵ˨˨ɲiəm˨˩˨ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiəm˨˨ vu˨˨ɲiə̰m˨˨ vṵ˨˨

Từ nguyênSửa đổi

Vụ: công việc

Danh từSửa đổi

nhiệm vụ

 1. Công việc lớn phải gánh vác.
  Nhiệm vụ của cô giáo, thầy giáo ta rất quan trọng và rất vẻ vang (Hồ Chí Minh)
  Những nhiệm vụ cơ bản và cấp bách về xây dựng.
  Đảng (Phan Văn Khải)
  Chỉ ra những nhiệm vụ công tác dân vận của.
  Đảng, nhà nước, mặt trận (Lê Khả Phiêu)

Tham khảoSửa đổi