Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲiə̰ʔm˨˩ vṵʔ˨˩ɲiə̰m˨˨ jṵ˨˨ɲiəm˨˩˨ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲiəm˨˨ vu˨˨ɲiə̰m˨˨ vṵ˨˨

Từ nguyên sửa

Vụ: công việc

Danh từ sửa

nhiệm vụ

  1. Công việc phải gánh vác.
    Đồng chí ấy là người đầu tiên xung phong nhận nhiệm vụ này.
    Các học sinh được giao nhiệm vụ hoàn thành bài tập về nhà.

Tham khảo sửa