Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

voices

  1. Động từ voice chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi