Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

trues

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của true

Chia động từSửa đổi