Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[trænt.ˈskrɑɪb]

Ngoại động từSửa đổi

transcribe ngoại động từ /trænt.ˈskrɑɪb/

  1. Sao lại, chép lại.
  2. (Ngôn ngữ học) Phiên âm (bằng dấu phiên âm).
  3. (Âm nhạc) Chuyển biên.
  4. Ghi lại để phát thanh, phát thanh theo chương trình đã ghi lại.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi