Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

trample /ˈtræm.pəl/

 1. Sự giậm (chân); tiếng giậm (chân).
  the trample of heavy feet — tiếng giậm chân nặng nề
 2. (Nghĩa bóng) Sự giẫm nát, sự chà đạp, sự giày xéo.

Động từSửa đổi

trample /ˈtræm.pəl/

 1. Giậm chân.
 2. Giẫm đạp, giẫm lên, giẫm nát.
  to trample (down) the flowers — giẫm nát hoa
 3. (Nghĩa bóng) Chà đạp, giày xéo.
  to trample on justice — chà đạp lên công lý

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi