Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

tracks

  1. Động từ track chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi