Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ tï̤ŋ˨˩ʂɨ̰˨˨ tïn˧˧ʂɨ˨˩˨ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ tïŋ˧˧ʂɨ̰˨˨ tïŋ˧˧

Danh từ sửa

sự tình

  1. Tình hình của một việc gì.
    Kể lể sự tình.

Dịch sửa

Tham khảo sửa