Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

tears

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của tear

Chia động từSửa đổi