Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

stoppers

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của stopper

Chia động từSửa đổi