Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

slates

  1. Động từ slate chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi