Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

slacks

  1. Động từ slack chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi