Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

seizes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của seize

Chia động từSửa đổi