Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

seals

  1. Động từ seal chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi