Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sḛʔ˨˩ʂḛ˨˨ʂe˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂe˨˨ʂḛ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sệ

  1. Xệ.

Tham khảo sửa