Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈrɪ.kə.ˌʃeɪ/

Danh từ sửa

ricochet /ˈrɪ.kə.ˌʃeɪ/

 1. Sự ném thia lia, sự bắn thia lia.
  ricochet fire (shot) — đạn bắn thia lia

Động từ sửa

ricochet /ˈrɪ.kə.ˌʃeɪ/

 1. Ném thia lia, bắn thia lia.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ʁi.kɔ.ʃɛ/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
ricochet
/ʁi.kɔ.ʃɛ/
ricochets
/ʁi.kɔ.ʃɛ/

ricochet /ʁi.kɔ.ʃɛ/

 1. Sự nảy thia lia.
  La pierre lancée fait des ricochets sur l’eau — hòn đá ném ra nảy thia lia trên mặt nước
  par ricochet — (một cách) gián tiếp

Tham khảo sửa