Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

revives

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của revive

Chia động từSửa đổi