Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[rɪ.ˈkwɑɪ.ərd]

Động từSửa đổi

required /rɪ.ˈkwɑɪ.ərd/

  1. Đòi hỏi, cần tìm.


Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi