Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /rɪ.ˈkwɑɪ.ər/

  Hoa Kỳ  [rɪ.ˈkwɑɪ.ər]

Ngoại động từSửa đổi

require ngoại động từ /rɪ.ˈkwɑɪ.ər/

  1. Đòi hỏi, yêu cầu.
    what do you require of me? — anh muốn gì tôi?
  2. Cần đến, cần phải có.
    the matter requires careful consideration — vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi