Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[rɪ.ˈpleɪs]

Ngoại động từSửa đổi

replace ngoại động từ /rɪ.ˈpleɪs/

  1. Thay thế.
  2. Đặt lại chỗ .
    to replace borrowed books — để lại vào chỗ cũ sổ sách đã mượn

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi