Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

recovers

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của recover

Chia động từSửa đổi