Tiếng Việt sửa

 
quang phổ

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaːŋ˧˧ fo̰˧˩˧kwaːŋ˧˥ fo˧˩˨waːŋ˧˧ fo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːŋ˧˥ fo˧˩kwaːŋ˧˥˧ fo̰ʔ˧˩

Danh từ sửa

quang phổ

  1. Dảimàu như ở cầu vồng từ đỏ đến tím, hứng được trên màn khi có hiện tượng tán sắc ánh sáng.
    Quang phổ liên tục.
    Quang phổ vạch phát xạ.
    Quang phổ vạch hấp thụ.

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa