Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˌprɑː.təs.ˈteɪ.ʃən/

Danh từ sửa

protestation /ˌprɑː.təs.ˈteɪ.ʃən/

 1. (+ of, that) Sự xác nhận long trọng, sự cam đoan, sự quả quyết; lời xác nhận long trọng, lời cam đoan, lời quả quyết.
 2. (+ against) Sự phản đối, sự phản kháng, sự kháng nghị; lời phản đối, lời phản kháng, lời kháng nghị.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /pʁɔ.tɛs.ta.sjɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
protestation
/pʁɔ.tɛs.ta.sjɔ̃/
protestations
/pʁɔ.tɛs.ta.sjɔ̃/

protestation gc /pʁɔ.tɛs.ta.sjɔ̃/

 1. Sự phản kháng, sự kháng nghị; bản kháng nghị.
  Signer une protestation — ký vào một bản kháng nghị
 2. Sự cam kết, sự cam đoan.
  Protestation de fidélité — sự cam kết trung thành
 3. (Luật học, pháp lý) Sự lập chứng thư kháng nghị.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa