Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaːm˧˧ ɗwaːn˧˧kaːm˧˥ ɗwaːŋ˧˥kaːm˧˧ ɗwaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːm˧˥ ɗwan˧˥kaːm˧˥˧ ɗwan˧˥˧

Động từ sửa

cam đoan

  1. Khẳng định điều mình nói là đúnghứa chịu trách nhiệm nếu sai sự thật.
    Giấy cam đoan.
    Xin cam đoan điều đã khai trong lí lịch này là đúng sự thật.

Tham khảo sửa