Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

prescription /prɪ.ˈskrɪp.ʃən/

 1. Sự ra lệnh, sự truyền lệnh, sự sai khiến.
 2. Mệnh lệnh, sắc lệnh.
 3. (Y học) Sự cho đơn; đơn thuốc.
 4. (Pháp lý) Thời hiệu.
 5. (Nghĩa bóng) Phong tục tập quán lâu đời được viện ra (để biện minh cho cái gì).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
prescription
/pʁɛs.kʁip.sjɔ̃/
prescriptions
/pʁɛs.kʁip.sjɔ̃/

prescription gc /pʁɛs.kʁip.sjɔ̃/

 1. (Luật học, pháp lý) Sự được do đủ thời hiệu; thời gian hiệu lực, thời hiệu.
 2. Chỉ thị.
  Conformément aux prescriptions de ses chefs — đúng theo chỉ thị của cấp trên
 3. Điều quy định.
  Les prescriptions de la loi — những điều quy định của pháp luật
 4. (Y học) Hướng dẫn điều trị.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi