Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

plugs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của plug

Chia động từSửa đổi