Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

plots

  1. Động từ plot chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi