Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fa̰ːʔm˨˩ to̰ʔj˨˩fa̰ːm˨˨ to̰j˨˨faːm˨˩˨ toj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːm˨˨ toj˨˨fa̰ːm˨˨ to̰j˨˨

Động từSửa đổi

phạm tội

  1. Hành động trái với pháp luật.
  2. Hành động trái với đạo đức.

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi

hành động trái với pháp luật
hành động trái với đạo đức

Tham khảoSửa đổi