Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈrɪdʒ.ə.nᵊl]

Tính từSửa đổi

original /ə.ˈrɪdʒ.ə.nᵊl/

 1. (Thuộc) Gốc, (thuộc) nguồn gốc, (thuộc) căn nguyên, đầu tiên.
 2. (Thuộc) Nguyên bản chính.
  where is the original picture? — bức ảnh chính ở đâu?
 3. Độc đáo.
  original remark — lời nhận xét độc đáo

Danh từSửa đổi

original /ə.ˈrɪdʒ.ə.nᵊl/

 1. Nguyên bản.
  to read Dickens in the original — đọc những nguyên bản của Đích-ken
 2. Người độc đáo; người lập dị.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực original
/ɔ.ʁi.ʒi.nal/
originaux
/ɔ.ʁi.ʒi.nɔ/
Giống cái originale
/ɔ.ʁi.ʒi.nal/
originales
/ɔ.ʁi.ʒi.nal/

original /ɔ.ʁi.ʒi.nal/

 1. (Thuộc) Gốc, (thuộc) nguyên bản.
  Texte original — bản gốc
 2. Độc đáo.
  Pensée originale — tư tưởng độc đáo
 3. Kỳ quặc.
  Caractère original — tính khí kỳ quặc

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
original
/ɔ.ʁi.ʒi.nal/
originaux
/ɔ.ʁi.ʒi.nɔ/

original /ɔ.ʁi.ʒi.nal/

 1. Người kỳ quặc.
 2. Bản gốc, nguyên bản.
  Copie conforme à l’original — bản sao đúng bản gốc
 3. Mẫu thật.
  Portrait qui ressemble à l’original — bức chân dung giống mẫu thật

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi