Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤w˨˩ tiən˧˧ɗəw˧˧ tiəŋ˧˥ɗəw˨˩ tiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəw˧˧ tiən˧˥ɗəw˧˧ tiən˧˥˧

Tính từSửa đổi

đầu tiên

  1. Không có gì đi trước.
  2. Quan trọng nhất.

DịchSửa đổi

không có gì đi trước
quan trọng nhất