Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɔʁ.di.nɛʁ/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực ordinaire
/ɔʁ.di.nɛʁ/
ordinaires
/ɔʁ.di.nɛʁ/
Giống cái ordinaire
/ɔʁ.di.nɛʁ/
ordinaires
/ɔʁ.di.nɛʁ/

ordinaire /ɔʁ.di.nɛʁ/

 1. Thường, thông thường, bình thường.
  Jour ordinaire — ngày thường
  Langage ordinaire — ngôn ngữ thông thường
 2. Tầm thường.
  Homme ordinaire — người tầm thường
  évêque ordinaire — giám mục địa phận

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
ordinaire
/ɔʁ.di.nɛʁ/
ordinaires
/ɔʁ.di.nɛʁ/

ordinaire /ɔʁ.di.nɛʁ/

 1. Cái thông thường, cái bình thường.
  Sortir de l’ordinaire — khác thường
 2. Món ăn hằng ngày.
  Un bon ordinaire — món ăn hằng ngày ngon
 3. (Quân sự) Nhóm quân nhân chung bếp ăn.
 4. Giám mục địa phận.
  à l’ordinaire; comme à l’ordinaire — theo thường lệ
  d’ordinaire — thường thường
  ordinaire de la messe — kinh thường kỳ (không thay đổi theo buổi lễ)

Tham khảo sửa