Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲəwŋ˧˧ɲəwŋ˧˥ɲəwŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəwŋ˧˥ɲəwŋ˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

nhông

  1. Loài cắc kè lớn.

Tham khảo

sửa