Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɛk.stɛʁn/

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực externe
/ɛk.stɛʁn/
externes
/ɛk.stɛʁn/
Giống cái externe
/ɛk.stɛʁn/
externes
/ɛk.stɛʁn/

externe /ɛk.stɛʁn/

  1. Ngoài.
    Bords externes — bờ ngoài
    Médicament pour l’usage externe — thuốc dùng bôi ngoài

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực externe
/ɛk.stɛʁn/
externes
/ɛk.stɛʁn/
Giống cái externe
/ɛk.stɛʁn/
externes
/ɛk.stɛʁn/

externe /ɛk.stɛʁn/

  1. Học sinh ngoại trú.
  2. Sinh viên y khoa ngoại trú.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi