Tiếng Hà LanSửa đổi

Sự biến
không biến biến
buitenlands buitenlandse

Tính từSửa đổi

buitenlands (dạng biến buitenlandse, không có dạng so sánh)

  1. từ nước ngoài

Từ liên hệSửa đổi

buitenland, buitenlander