Tiếng AnhSửa đổi

 
external

Cách phát âmSửa đổi

[ɛk.ˈstɜː.nᵊl]

Tính từSửa đổi

external /ɛk.ˈstɜː.nᵊl/

  1. ngoài, bên ngoài (hiện tượng... ).
    external world — thế giới bên ngoài
  2. (Y học) Ngoài, để dùng bên ngoài.
    a medicine for external use only — thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  3. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán).

Tham khảoSửa đổi