Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋawk˧˥ŋa̰wk˩˧ŋawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋawk˩˩ŋa̰wk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngóc

  1. Đường nhỏ từ một đường lớn rẽ sang.
    Đi vào ngóc nào mà tìm không thấy?

Động từ sửa

ngóc

  1. Ngoi đầu lên.
    ngóc khỏi mặt nước.

Tham khảo sửa