Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Ngu dại, ngu đần, ngớ ngẩn.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

ngai, ngố, ngãi, dại, ngốc, ngó, ngộc, ngóc, bảo

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋaːj˧˧ ŋo˧˥ ŋaʔaj˧˥ za̰ːʔj˨˩ ŋəwk˧˥ ŋo˧˥ ŋə̰ʔwk˨˩ ŋawk˧˥ ɓa̰ːw˧˩˧ŋaːj˧˥ ŋo̰˩˧ ŋaːj˧˩˨ ja̰ːj˨˨ ŋə̰wk˩˧ ŋo̰˩˧ ŋə̰wk˨˨ ŋa̰wk˩˧ ɓaːw˧˩˨ŋaːj˧˧ ŋo˧˥ ŋaːj˨˩˦ jaːj˨˩˨ ŋəwk˧˥ ŋo˧˥ ŋəwk˨˩˨ ŋawk˧˥ ɓaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːj˧˥ ŋo˩˩ ŋa̰ːj˩˧ ɟaːj˨˨ ŋəwk˩˩ ŋo˩˩ ŋəwk˨˨ ŋawk˩˩ ɓaːw˧˩ŋaːj˧˥ ŋo˩˩ ŋaːj˧˩ ɟa̰ːj˨˨ ŋəwk˩˩ ŋo˩˩ ŋə̰wk˨˨ ŋawk˩˩ ɓaːw˧˩ŋaːj˧˥˧ ŋo̰˩˧ ŋa̰ːj˨˨ ɟa̰ːj˨˨ ŋə̰wk˩˧ ŋo̰˩˧ ŋə̰wk˨˨ ŋa̰wk˩˧ ɓa̰ːʔw˧˩