Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+5446, 呆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5446

[U+5445]
CJK Unified Ideographs
[U+5447]

Tra cứu Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

  1. Ngu dại, ngu đần, ngớ ngẩn.

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

ngai, ngố, ngãi, dại, ngốc, ngó, ngộc, ngóc, bảo

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋaːj˧˧ ŋo˧˥ ŋaʔaj˧˥ za̰ːʔj˨˩ ŋəwk˧˥ ŋo˧˥ ŋə̰ʔwk˨˩ ŋawk˧˥ ɓa̰ːw˧˩˧ŋaːj˧˥ ŋo̰˩˧ ŋaːj˧˩˨ ja̰ːj˨˨ ŋə̰wk˩˧ ŋo̰˩˧ ŋə̰wk˨˨ ŋa̰wk˩˧ ɓaːw˧˩˨ŋaːj˧˧ ŋo˧˥ ŋaːj˨˩˦ jaːj˨˩˨ ŋəwk˧˥ ŋo˧˥ ŋəwk˨˩˨ ŋawk˧˥ ɓaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːj˧˥ ŋo˩˩ ŋa̰ːj˩˧ ɟaːj˨˨ ŋəwk˩˩ ŋo˩˩ ŋəwk˨˨ ŋawk˩˩ ɓaːw˧˩ŋaːj˧˥ ŋo˩˩ ŋaːj˧˩ ɟa̰ːj˨˨ ŋəwk˩˩ ŋo˩˩ ŋə̰wk˨˨ ŋawk˩˩ ɓaːw˧˩ŋaːj˧˥˧ ŋo̰˩˧ ŋa̰ːj˨˨ ɟa̰ːj˨˨ ŋə̰wk˩˧ ŋo̰˩˧ ŋə̰wk˨˨ ŋa̰wk˩˧ ɓa̰ːʔw˧˩